Оформяне и скулптуриране на тялото с Venus Legacy

  • Лазер център Вега
  • Лазер център Вега Пловдив