Оформяне и скулптуриране на тялото с Venus Legacy

  • Център за естетика Вега
  • Център за естетика Вега Пловдив